Urumqi Bus Stations

Xinjiang’s highway network is relatively complete, taking Urumqi as the center of network to the regions around the city. Guests can take bus at the Jungong Passenger Station, the Southern Suburb Passenger Station, Mingyuan Passenger Station, North Suburb Passenger Station, Nianzigou Long-distance Bus Station to the destination.

 

Urumqi Bus StationsJungong Passenger Station
There are shuttle buses to Hutubi, Manas, Fangcao Lake, Xinhu, Kuitun, Shihezi.
Address: Around No. 35 Urumqi South Station Road, near the South Railway Station
Contact: 0991 – 5596315
Arrival Transportation: Take the bus to South Railway Station or the Railway Station and get off.
 
South Suburb Passenger Station
There are shuttle buses to Hotan, Kashgar, Aksu, Yarkand, Yecheng, Turpan, Tuokexun, Shanshan, Korla.
Address: Urumqi Tianshan District Yan Er Wo Road 21
Contact: 0991 – 2866635
Arrival Transportation: Take the bus to Santunbei, Waterpark, Kexin College and get off.
 
Mingyuan Passenger Station
There are shuttle buses to Karamay and petroleum production base.
Address: No. 138, Lane Road, Urumqi Friendship
Contact: 0991 – 4291561
Arrival Transportation: Take the bus to Qiaotou or Mingyuan Station.
 
North Suburb Passenger Station
There are buses to Fukang, Qita, Jimusaer.
Address: No.437 Nanhu North Road, Shuimogou District Urumqi
Contact: 0991 -4875555

Arrival Transportation: Take the bus to the bus terminal North Suburb Passenger Station, Baiwangzhuang, or Dongbajiahu and get off.

Nianzigou Long-distance Bus Station

There are shuttle buses to Yining, Ho City, Qingshuihe, Gongliu, Xinyuan, Zhaosu, Turks, Horgos, Nileke, Bole City, Tacheng City, Emin, Hefeng, Tiechanggou, Tuoli, Yumin, Altay, Beitun, Fuhai, Jiminay, Qinghe, Humul, Sandaoling, Korla, Yanqi, Luntai, Hejing, Wusu, Duzishan and Sawan.
Address: No. 49 Heilongjiang Road, Shayibake, Urumqi
Contact: 0991 -5878614
Arrival Transportation: Take the bus to the Long-distance Bus Station or Nianzigou and get off.
source:http://www.topchinatravel.com