Shanghai Town God s Temple Small Steamed Bun Zijitang Wonton

Address: Gongyuan N St, Shayibake Qu, Wulumuqi Shi, Xinjiang Weiwuerzizhiqu, China, 830000

City God Temple Stuffed With Juicy Pork Steamed Stuffed Bun

Address: Zhongqiao 1st Alley, Tianshan Qu, Wulumuqi Shi, Xinjiang Weiwuerzizhiqu, China, 830002

Confucian Temple

Address: 231 Qianjin Rd, Tianshan Qu, Wulumuqi Shi, Xinjiang Weiwuerzizhiqu, China, 830002
Phone: +86 991 888 1239